Disclaimer

Geling tuinmeubelen streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Geling tuinmeubelen echter niet, noch kan Geling tuinmeubelen hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Geling tuinmeubelen zijn verstrekt.

Geling tuinmeubelen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Geling tuinmeubelen of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Geling tuinmeubelen.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op 0543-472791 - info@geling-tuinmeubelen.nl

Geling tuinmeubelen
Industriestraat 15
7122 AP Aalten